Da li je novi zakon o porodiljama zaista pobeda za mame

novi zakon za porodilje
Foto: Anton Novoderezhkin / TASS / Profimedia

Skupština Srbije usvojila je nedavno predlog izmena Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, među kojima je najvažnija ona da od sada mame i trudnice sa manje od 18 meseci spojenog radnog staža porodiljskog neće više primati samo nekoliko hiljada dinara, već će dobijati minimalnu zaradu. Jovana Ružičić iz Centra za mame za portal Zadovoljna priča koliko su izmene važne i šta sve one zapravo donose.

“Ovim izmenama su ispravljene neke nepravde jer smo zbog Zakona o finansijskoj podršci porodici, koji je donet pre tri godine, bili u velikom minusu. Sad smo u malo manjem minusu, ali smo i dalje minusu”, kaže za Zadovoljnu Jovana Ružičić.

Minmalac samo tri meseca porodiljskog

To što su izmene izglasane u Skupštini jeste dobro, kaže Ružičić, ali to su ispravke zakona koji je ista vlast donela pre tri godine.

“I dalje je problematična nezaštićenost žena koje su se tek porodile. Sada jeste doneseno da one prva tri meseca, dok traje zvanično porodiljsko, ne smeju da primaju manje od republičkog minimalca, ali posle ta tri meseca, kad odu na negu deteta, one mogu da se nađu u situaciji da primaju, recimo, 4.000 dinara”, napominje Jovana Ružičić iz Centra za mame.

Naime, novim izmenama i dopunama zakona sve porodilje u Srbiji dobiće garantovani minimalac, ali samo za prva tri meseca bebinog života, a ne celu godinu, s obzirom na to da je zakonodavac pre nekoliko godina odsustvovanje s posla zbog rođenja deteta podelio na porodiljsko odsustvo, koje se otvara 45 dana, odnosno 28 dana pre termina određenog za porođaj i traje četiri meseca, i tzv. odsustvo radi nege deteta, koje traje od trećeg do 12. bebinog meseca.

Prosek i dalje na 18 meseci

Problem je i dalje, kako kaže naša sagovornica, izračunavanje proseka na 18 meseci spojenog staža pre porodiljskog, što znači da mnoge žene koje nemaju u kontinuitetu vezano 18 meseci staža sigurno primaju manje od sopstvene plate. U starom zakonu je taj prosek za izračunavanje bio 12 meseci.

Naknada za porodiljsko i nega deteta mogu zajedno

Ipak, tu je i dobra vest da ostale naknade po osnovu rođenja, nege deteta i posebne nege deteta, može ostvariti i majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta bila poljoprivredni osiguranik.

Unapređena je i podrška roditeljima koji imaju bolesno dete, pa je tako brisana odredba kojom nije bilo moguće istovremeno korišćenje prava na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta i dodatka za pomoć i negu koje dete ima po osnovu invaliditeta, kažu iz Vlade. Sada roditelji ova prava mogu koristiti istovremeno.

Maksimalna naknada pet prosečnih zarada

Takođe, od 1. januara 2022. godine zaposlene žene, žene koje samostalno obavljaju delatnost ili su angažovane po osnovu fleksibilnih oblika rada, a ostvaruju prihode koji su veći od tri prosečne zarade u Srbiji, moći će da ostvare naknadu zarade i ostale naknade u visini do pet prosečnih zarada na dan otpočinjanja odsustva.

A kako navode iz Udruženja Mame su zakon, sve porodilje koje su od 1. jula bile na porodiljskom odsustvu, a koje su primale minimalac, imaju pravo na obeštećenje. Naime, Ustavni sud proglasio je neustavnom odredbu kojom su porodilje morale da imaju najmanje šest uplaćenih zarada kako bi na porodiljskom odsustvu ostvarile pravo na minimalac. To praktično znači da do kraja novembra sve oštećene porodilje mogu da potražuju svoju naknadu zarade, a nakon tog roka gube to pravo. Da bi dobile obeštećenje, mame treba da se prijave instituciji koja im je to rešenje donela – u Beogradu je to Sekretarijat za dečju zaštitu, dok u Srbiji ovaj posao uglavnom obavljaju opštinske službe. Na listi oštećenih bile su i mame poljoprivrednice, kojima se novom odlukom Ustavnog suda obračun naknade zarade smanjio sa 24 na 18 meseci, kao i mame koje su imale iznadprosečne zarade.

Najvažnije izmene zakona

Ukidanje odredbe koja je uslovljavala majke dece sa invaliditetom da biraju između naknade koja je u vezi sa njihovim zaradama i naknade na koju ima pravo njihovo dete

Minimalna naknada tokom porodiljskog odsustva sa posla (do navršena ti meseca od rođenja deteta)

Podizanje maksimalne isplate naknade sa tri na pet prosečnih zarada

Prava poljoprivrednih osiguranica izjednačena sa pravima koje ostvaruju druge porodilje u Srbiji

***

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

TikTok

Pinterest

Instagram

BONUS VIDEO: DAN MAJKE TROJKI