Zavirite u suludo dobru vilu iznad Valjeva – izgleda kao da ste na Beverli Hilsu

Foto:Relja Ivanić

Domaći projekat koji će sigurno ostati upamćen.

Valjevski projektni biro KEJ, poznat po idejnim rešenjima za više atraktivnih sadržaja na Divčibarama, arhitektonski potpisuje i ovaj jednoporodični objekat smešten na brdu Popare iznad Valjeva.

Prema rečima autora, objekat od 567 m2 površine i spratnosti Su+Pr+Sp nastao je kao proizvod težnje da se jednostavnim, čistim linijama u savremenom arhitektonskom duhu odgovori na potrebe investitora, prenosi gradnja.

Foto:Relja Ivanić

Traganje za vizurama i prilagođavanje konfiguraciji

Umetnuta u postojeću matricu okolnih kuća, svojom formom prati zadate pravce okolnih objekata, tako da ne naruši privatnost korisnika, objašnjavaju za „Gradnju“ valjevske arhitekte.

„Spuštajući se kaskadno niz padinu u objektu se otvaraju neverovatne vizure gradske siluete, ali i obližnje parkovske šume sa spomenikom kao centralnim motivom“ – kažu iz KEJ-a.

Foto:Relja Ivanić

Kako dodaju, arhitektonski koncept zasnovan je na traganju za vizurama i prilagođavanju objekta izrazito strmoj konfiguraciji terena, bez pojave denivelacija u okviru same funkcionalne etaže.

Forma objekta je dinamična, prilagođena različitim pravcima susednih objekata, što je uticalo na formiranje dva odvojena volumena spojena spiralnim stepeništem.

Foto:Relja Ivanić

Nadstrešnica u frontalnom delu objekta, svojim oblikom uvodi u unutrašnjost. Spajajući se sa terasom na jugu, naglašava horizontalnost objekta.

Druga dominanta, konzolni stakleni kubus, dramatično isturen, projektovan je kao radni prostor sa pogledom na grad.

Jasne funkcionalne zone

Dnevni boravak dvostruke visine, čini odvojen volumen, velikih staklenih otvora, koji brišu granicu i omogućavaju stalnu komunikaciju unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora.

Foto:Relja Ivanić

Spiralno stepenište, kao jedna od glavnih okosnica funkcionalne organizacije prostora, predstavlja težište kontinualnosti kretanja kroz vertikalnu slojevitost objekta.

Foto:Relja Ivanić

Ta slojevitost se ogleda u jasnim funkcionalnim zonama. Prizemna dnevna zona preko velikog trema i zelenih kaskada komunicira sa spoljašnjošću.

Noćna zona sprata komunikaciju nastavlja preko galerije sa unutrašnjim prostorom prizemlja, a konzolni stakleni kubus sa obližnjom šumskom oazom i gradskom siluetom.

Foto:Relja Ivanić

U poluukopanom delu objekta prostire se zona druženja i zabave, otvorena ka ušuškanom dvorištu sa bazenom, čija prelivna ivica naglašava kontinualnost pogleda.

Kamin dnevnog boravka sa jedne strane i roštilj na tremu sa druge strane predstavlja drugu okosnicu objekta.

Projektovan kao zidani element, monumentalnog izgleda, neprekinute visine kroz sve etaže, čvrsto drži dva smaknuta volumena kuće različitih pravaca.

Foto:Relja Ivanić

Vizura kao neosporni kvalitet lokacije

Objekat je izveden od savremenih, visokokvalitetnih i pouzdanih materijala. Izbor materijala je imao za cilj energetsku efikasnost i trajnost materijala, a koji u potpunosti zadovoljavaju estetske kriterijume.

Foto:Relja Ivanić

Najveći izazovi u toku projektovanja su bili uklapanje objekta u postojeće pravce suseda i istovremeno pozicioniranje gabarita i otvora tako da se obezbedi privatnost svih objekata u kompleksu, sa fokusom na vizuri, koja je neosporni kvalitet lokacije.

Pored ovoga, objašnjavaju dalje iz KEJ-a, dodatni zahtev je bio savladavanje velikog nagiba terena bez kaskada u okviru etaže.

Foto:Relja Ivanić

Kako je objekat nestandardne forme, sa velikim konzolnim prepustima i fasadnim otvorima, svakako najveći izazov prilikom izvođenja bilo je uklapanje konstruktivnog rešenja u arhitektonske okvire.

„Stalna saradnja projektantskog i izvođačkog tima u toku celog procesa je doprinela kvalitetu konačnog proizvoda“, navode na kraju valjevski arhitekti.

Foto:Relja Ivanić

***

Bonus video: Sadnja cveća u jesenjim i zimskim mesecima: Ove biljke možete da sadite kada padnu temperature

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram