Šta je to induktivna disciplina i zašto kazna i disciplinovanje nisu isto

disciplina
Foto: Letizia Le Fur / Onoky / Profimedia

Zašto je dobra induktivna disciplina?

Psiholog Martin Hofman, profesor kliničke i razvojne psihologije na Univerzitetu u Njujorku, kaže da postoje tri tipa roditeljstva: induktivno, ono zasnovano na upotrebi moći i treće koje se odnosi na oduzimanje nežnosti i ljubavi. Međutim, za induktivno roditeljstvo smatra se da je najbolje jer je povezano sa dobrim rezultatima kod dece.

A šta je induktivna disciplina zapravo?

Reč je o metodu roditeljstva koji podrazumeva korišćenje rasuđivanja, tj. stalnog iznošenja razloga kako bi se objasnili postupci, vrednosti i disciplinski pristupi roditelja. Induktivno roditeljstvo je roditeljski stil koji koristi induktivnu disciplinu da postavi jasne granice, podseti decu na pravila i s njima diskutuje o razlozima zbog kojih treba da se ponašaju društveno prihvatljivo. Ovaj stil svakako daje bolje rezultate od onog u kom se roditelji koriste upotrebom moći da bi nametnuli pravila, svoja očekivanja i kontrolisali ponašanje dece, piše Zelena učionica.

Koji su benefiti induktivne discipline?

Manje problema sa ponašanjem

Deca školskog uzrasta čiji su roditelji koristili ovaj vid discipline u ranom detinjstvu ređe imaju probleme s ponašanjem ili delinkvencijom.

Bolja emocionalna samoregulacija

Induktivna disciplina se oslanja na verbalnu komunikaciju i roditelji tu zapravo služe kao “spoljni regulatori”. Deca od njih, iz njihovog primera, uče kako da kontrolišu emocije i prilagode ponašanje.

Više empatije i bolja socijalizacija

Bolje razvijene veštine kritičkog razmišljanja i veći uspeh u školovanju

Zapravo je induktivno rasuđivanje vrlo važna veština učenja i ključna je za kognitivni i intelektualni razvoj. A kako kažu naučnici – usko je povezana i sa akademskim uspehom. Korišćenjem ovog modela discipline, roditelji zapravo uče decu da razmišljaju kritički.

Snažnije moralne vrednosti i altruizam

Hofmanova teorija sugeriše da oni roditelji koji koriste induktivnu disciplinu ohrabruju decu da se fokusiraju na učenje iz razloga koji nemaju nikakve veze s tim šta će reći tata i mama. Oni svojoj deci ukazuju na to kako naše ponašanje utiče na druge. I da sve što radimo ima nekakav uticaj i na živote drugih ljudi. Zato ova deca imaju snažnije moralne principe.

Kako se koristi induktivna disciplina?

Savet #1: Koristite razloge

Suština induktivne discipline je rasuđivanje. Kad disciplinujete, umesto da se fokusirate na loše ponašanje, koncentrišite se na razloge zbog kojih je ono loše i kako može uticati na druge.

Savet #2: Počnite rano

Deca već sa 18 meseci su spremna za neki nivo rasuđivanja. Iako to tako ne deluje, nije rano da počnete da govorite o razlozima. Trebaće svakako vremena.

Savet #3: Disciplinu koristite za učenje, ne za kažnjavanje

Treba najpre da razumete razliku između kazne i disciplinovanja. Disciplinovati znači podučiti, a ne kazniti. Učenje je proces. Dozvolite deci da u tom procesu greše. A kad pogreše, umesto kazne, pomozite im da razumeju razloge zbog kojih je taj postupak loš i kako da ga ubuduće spreče.

BONUS VIDEO:Podcast Mamazjanija sa Mirkom Vasiljević

***

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

TikTok

Pinterest

Instagram