Hrvatske osnovne škole uvode predmet koji je hitno potreban i našoj deci

Škole
Foto: Marko Lukunic/Pixsell / Xinhua News / Profimedia

Predmet koji imaju i sve skandinavske škole, a hitno ga treba uvesti i kod nas.

Hrvatsko Ministarstvo nauke i obrazovanja stavilo je u javnu raspravu nacrt dokumenta o uvođenju novog predmeta koji će biti izučavan eksperimantalno u odabranim osnovnim školama, a reč je o Praktičnim veštinama, nešto poput Domaćinstva, što je bio obavezni predmet u svim školama bivše SFRJ.

Učenici bi u okviru tog predmeta trebalo da se obuče za pripremu zdravih obroka, izradu plana potrošnje, pružanje prve pomoći, jednostavnu popravku obuće i odeće i slično. Predmet će se izučavati u prva četiri razreda osnovne škole i sastoji se iz tri dela: Stvori i deluj, Tehnika oko nas i Kvalitet života.

Deo Stvori i deluj, kako stoji u nacrtu, obuhvata praktični rad učenika na izradi stvari od dostupnih materijala uz korištenje različitih tehnika rada, kao što je, na primer, rezanje, spajanje, savijanje, modeliranje i oblikovanje.

U delu Tehnika oko nas učenici će se upoznavati sa tehnikama i tehnologijama, priborom, alatima i uređima koji se koriste i na taj način će, kako se očekuje, razviti veštine korišćenja i jednostavnih popravki tih uređaja.

Deo o Kvalitetu života je usmeren na razvoj osnovnih veština brige o sebi i drugima, a u okviru toga će demonstrirati korišćenje pribora, alata i uređaja za održavanje lične higijene i higijene prostora, načine pružanja prve pomoći, načine organizovanja i provođenja svog vremena i pripremanje hrane.

Nacrtom je predviđeno i učenje o održivoj potrošnji, štednji i ulaganju novca, a posebna pažnja će biti posvećena edukaciji učenika za učešće u saobraćaju.

BONUS VIDEO: Mamazjanija – gošća Maja Žeželj

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

TikTok

Pinterest

Instagram