rfzo

2 pronađenih rezultata

Republički fond za zdravstveno osiguranje je institucija čija je osnovna delatnost da osiguranim građanima obezbedi da ostvare prava na obavezno zdravstveno osiguranje.

Način funkcionisanja i obaveze fonda su regulisani Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Statutom RFZO. Fondom, prema zakonu, upravljaju osiguranici preko svojih predstavnika u Upravnom odboru.

Građani svoje pravo na zdravstvenu zaštitu obezbeđuju kroz Direkciju RFZO, čije je sedište u Beogradu, Pokrajinskog fonda i filijale RFZO-a širom Srbije.

Svi građani koji ostvaruju prihode (zarade, penzije, nadoknade….) imaju zakonsku obavezu plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Onima koji nemaju prihode i ne mogu biti osigurani kao članovi porodice nekoga osiguranika, doprinos za zdravstveno osiguranje plaća se iz državnog budžeta.

Fond, između ostalog, planira i obezbeđuje novac za sprovođenje zdravstvenog osiguranja, odlučuje koji su lekovi na pozitivnoj listi, što znači da te lekove građanin može da dobije u okviru svog osnovnog osiguranja i da troškove njihove nabavke snosi Fond, kao i u kojim slučajevima se osiguranici upućuju na lečenje u inostranstvo o trošku države.

Fondom upravljaju direktor, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Vršilac dužnosti direktora od novembra 2017. godine je Sanja Radojević-Škodrić, doktor medicinskih nauka i profesor Medicinskog fakulteta na predmetu Patologija.

S obzirom da sve odluke koje RFZO donosi o funkcionisanju zdravstvenog sistema direktor ove institucije smatra se, posle ministra zdravlja, jednom od ključnih figura zdravstva.

Foto:N1

Prethodna direktorka RFZO Verica Lazić podnela krajem 2017. godine ostavku zbog, kako je tada saopšteno, nemogućnosti adekvatne saradnje sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom i sada je savetnica predsednika Srbije za zdravstvo.

Pod kapom RFZO često izbijaju afere, poput one sa nabavkom od firme rođake pokrajinskog sekretara za zdravstvo Zorana Gojkovića, a afere se vezuju i za ministra zdravlja Zlatibora Lončara.

Upravni odbor Fonda čini sedam članova, koje imenuje i razrešava Vlada. Četiri člana predlaže  ministar zdravlja.