Zakonsko pravo koje imaju sve žrtve porodičnog nasilja, a za to malo ko zna

nasilje nad ženama
Ilustracija; Foto: Jim Varney / Sciencephoto / Profimedia

Ako trpiš porodično nasilje, bez obzira na materijalni status, imaš parvo na besplatnu pravnu pomoć.

Sve osobe koje žele da prijave porodično nasilje od danas će na sajtu pravneinformacijezazrtvenasilja.rs imati detaljne informacije o proceduri za dobijanje besplatne pravne pomoći pri pokretanju i vođenju sudskog postupka, dobijanju adekvatne zaštite i ostvarivanju prava na advokata. Na samom sajtu žrtve ne mogu dobiti besplatnu pravnu pomoć, već detaljne informacije o načinu dobijanja ove pomoći koja je po zakonu dostupna svim žrtvama porodičnog nasilja u Srbiji.

Foto: Promo

„Želimo da pomognemo svim ženama i da im damo sve potrebne informacije za proces dobijanja besplatne pravne pomoći, da ih uputimo tamo gde je potrebno. Iako se zakon o besplatnoj pravnoj pomoći primenjuje više od dve godine, broj predmeta iz oblasti nasilja u porodici je minimalan. Mnogi građani i građanke ne znaju da zakon postoji, da imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć i na koji način mogu ostvariti ovo pravo. Fenomenina nova web platforma će ujedno biti jedinstveno mesto za edukaciju, diskusije i razmenu iskustava o problemu nasilja u porodici“, izjavila je Marija Petronijević, programska direktorka Udruženja Fenomena i članica Savetodavnog odbora u evropskoj WAVE mreži.

Foto: Promo

„Želimo da osnažimo žene da govore o problemu porodičnog nasilja i da povodom toga zatraže institucionalnu zaštitu. Besplatna pravna pomoć predstavlja upravo jedan vid takve zaštite. Besplatna pravna pomoć uključuje pomoć pri pokretanju i vođenju sudskog postupka, adekvatnu zaštitu. Ova vrsta pravne pomoći je besplatna za žrtve porodičnog nasilja koja se odluče da je koriste, što je čini dostupnom svima, bez obzira na materijalni status. Ono što je možda najvažnije istaći jeste da žrtve porodičnog nasilja putem besplatne pravne pomoći ostvaruju pravo na advokata. U slučaju nezadovoljstva njegovim radom imaju mogućnost zamene. Promovisati besplatnu pravnu pomoć za svakog kome ta vrsta sigurnosti treba poseban je zadatak ove kampanje“, izjavila je Natalija Ostojić iz UN Women Srbija.

Foto: Promo

Kampanja #ImašPravoNaPodršku pokrenuta je u okviru projekta Povećanje dostupnosti besplatne pravne pomoći za žene koje su preživele rodno zasnovano nasilje u Srbiji, koje sprovodi Udruženje Fenomena uz podršku UN Women, agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena i Evropske unije.

Foto: Promo

Platforma www.pravneinformacijezazrtvenasilja.rs korisnicama pomaže da dođu do svih pravnih informacija na jednom mestu – kome da se obrate ukoliko trpe nasilje ili znaju nekoga kome bi ove informacije bile od značaja, a u cilju smanjenja nasilja nad ženama. Poseban zadatak ove kampanje je promovisati besplatnu pravnu pomoć za svakog kome je ta vrsta sigurnosti neophodna. Putem platforme su objašnjeni koraci koji su potrebni da se preduzmu kako bi se došlo do adekvatnih rešenja.

Foto: Promo

Nosilac projekta je Udruženje Fenomena, a u projektu takođe učestvuje pet nevladinih organizacija iz gradova širom Srbije – Peščanik, Oaza Sigurnosti, Atina, Damad i Impuls. Stručnu pomoć u realizaciji projekta daju tri pravna fakulteta – Univerzitet UNION u Beogradu, Univerzitet u Kragujevcu i Međunarodni univerzitet u Novom Pazaru. Regionalne advokatske komore Beograda, Kragujevca i Čačka su dale podršku projektu informišući svoje članstvo o aktivnostima projekta.

Projektom će biti unapređeni i kapaciteti specijalizovanih lokalnih ženskih nevladinih organizacija koji će upućivati korisnice na internet platformu za informacije i u najbližu nadležnu kancelariju za besplatnu pravnu pomoć pri lokalnim samoupravama.

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći primenjuje se u Srbiji od oktobra 2019. godine, s ciljem da se normativno uredi sistem ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć. Nadležne institucije, organizacije civilnog društva i, što je posebno važno, građani, dele obavezu da ovaj vid pravne pomoći približe onima kojima je potrebna.

BONUS VIDEO: Dragana Pandurević Jovović o pokrenutoj peticiji „STOP AKUŠERSKOM NASILJU“

***

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

TikTok

Pinterest

Instagram