Srpkinja među dva odsto najuticajnijih naučnica sveta

Njena priča 08. mar 202112:57 > 11. maj 2021 15:03
Dr sc. Jelena Kotur-Stevuljević Foto:bg.ac.rs

Profesorka Jelena Kotur-Stevuljević sa Katedre za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, našla se među dva odsto najuticajnijih istraživačica u svetu. Povodom Međunarodnog dana žena, važno je predstaviti impresivnu biografiju ove srpske naučnice, koja je inspiracija i uzor mnogima.

Profesorka se našla u samom vrhu svetske nauke, prema listi Univerziteta Stanford koja je objavljene u oktobru 2020.

Ova rang lista sadrži bazu podataka od 100.000 vrhunskih naučnika klasifikovanih u 22 naučne oblasti i 176 podpodručja. Metodologija rangiranja zasnovana je na većem broju kriterijuma, među kojima su najznačajniji broj samostalnih naučnih radova, broj radova u kojima je naučnik prvi autor, broj citata tih radova, itd.

Profesorka Kotur-Stevuljević je iz Smedereva, a diplomirala je na Farmaceutskom fakuletu 1995. godine, a 2007. je odbranila doktorat. Usavršavala se u Sloveniji, a 2018. godine postaje i redovna profesorka na Farmaceutskom fakultetu.

Objavila je ukupno 141 naučni rad i 84 saopštenja na međunarodnim i domaćim skupovima. Ovi radovi su, prema podacima iz referentne indeksne baze Scopus, do sada citirani 1611 puta, 1284 bez autocitata. Bila je recenzent u više međunarodnih časopisa, navodi se u njenoj biografiji na sajtu Farmaceutskog fakulteta.

U okviru naučnoistraživačke aktivnosti učestvovala je u različitim istraživanjima vezanim za oblast medicinske biohemije posebno uloge oksidativnog stresa u razvoju atreoskleroze (Atreoskleroza je bolest zapušenih arterija. Predstavlja treće najmasovnije oboljenje u svetu, odmah iza virusnih bolesti gornjih disajnih puteva i parodontopatije (oboljenja desni). Ovu bolest zovu i „tihim ubicom“ jer izaziva ubrzano starenje krvnih sudova i skraćuje život.)

Profesorka Kotur-Stevuljević je bila saradnik na više projekata iz oblasti osnovnih istraživanja koje je finansiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

***

Bonus video:

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

TikTok

Pinterest

Instagram