Šta predstavljaju i zašto se savetuju sendvič paneli u građevinarstvu?

sendvič paneli
Ilustracija; Alexander Sorokopud / Alamy / Alamy / Profimedia

Šta su sendvič paneli?

Danas postoji veliki broj načina da se obezbedi izolacija kuće ili poslovnog prostora, u cilju smanjenja buke, uticaja temperaturnih oscilacija i drugih pojava iz spoljašnjosti. Da bi dom ili kancelarija bio zaštićen i siguran prostor, za ugradnju se preporučuju inovativni sendvič paneli.

Kao moderno rešenje jednostavno za montažu, sa dugoročnim benefitima koji daju objektima trajnost, sendvič paneli sastoje se iz dvoslojnog materijala, uz koje se ostvaruje energetska efikasnost, isplativost i uštede. Zahvaljujući kvalitetnoj konstrukciji koja se dizajnira sa aspekta praćenja svetskih trendova, objekti svih namena dobijaju odličnu estetiku uz izolaciju, trajnost i otpornost dugi niz godina.

Šta su inovativni višeslojni paneli i na koji način se dizajniraju?

Sendvič paneli mogu biti namenjeni oblaganju krovova ili zidova, u cilju postizanja višeg stepena izolacije, odnosno otpornosti objekata od spoljašnjih uticaja, kao i maksimalne zaštite od gubljenja toplote. Kreirani od dva sloja kvalitetnih materijala, najčešće aluminijuma ili čelika koji se sjedinjuju gumom, celulozom ili polimerom, obezbeđuju značajne energetske uštede i pogoduju kombinovanju sa drugim materijalima.

Naime, vrlo troškovno isplativo se postavljaju uz aluminijumske obloge, pur pene, mineralnu vunu i druge teksture.

Varijanta namenjena zidovima odlikuje se postojanjem pocinkovanih slojeva lima, ispunjenih kamenom vunom, poliuretanom ili polizocijantom. Sistem je osmišljen tako da štiti od atmosferskih uticaja, elementarnih nepogoda, požara i drugih neželjenih pojava.

Namena panela za svaki tip objekata i njihovu zaštitu

U modernom vremenu sendvič paneli osmišljeni su na način da ispune sve potrebe koje nisu moguće jednostavno klasičnom izolacijom. Pre svega, namenjeni su krovovima ili zidovima, sa određenim razlikama u konstrukciji, ali sličnostima u pogledu lakoće ugradnje, brzine montaže i trajnosti.

Otporni su na buku pa obezbeđuju zvučnu izolaciju, zatim na padavine i vlagu, uz ekonomičnost i isplativost ugradnje. Konstrukcija namenjena zidovima sadrži pocinkovani lim, a krovovima čelik ili aluminijum. Obe varijante karakteriše jednostavno fiksiranje panela okvirne širine 1 metar za drvo, čelik, beton i svaku drugu podlogu. Sendvič paneli za krovove imaju dodatno preklopno rebro, kako bi se nadovezali u niz i stvorili snažnu izolacionu barijeru.

Prednosti koje imaju paneli za zidove i krovove u „sendvič“ varijanti

Inovativna konstrukcija koju imaju sendvič paneli ogleda se u postizanju izolacije krovova ili zidova objekta, sa pir ispunom i pur penom, koje uz dodatak limova i preklopa stvaraju snažnu izolaciju i barijeru atmosferskim uticajima. Prednosti se ogledaju u očuvanju toplote u enterijeru i energetskoj efikasnosti, zatim sprečavanju prodiranja padavina i vlage, otklanjanju uticaja hemijskih i bakterijskih čestica, bez nagrizanja i uništavanja konstrukcije.

Takođe, sendvič paneli osmišljeni su na način da traju dugi niz godina bez promena estetike i funkcija, uz podnošenje ekstremnih uslova, elementarnih nepogoda i iznenadnih uticaja iz okruženja. Važno je napomenuti da za niz benefita koji se dobijaju ugradnjom ovog rešenja, cene su na odličnom nivou i stvaraju se značajne finansijske uštede.

Sendvič paneli predstavljaju savršeno rešenje za izolaciju krovova ili zidova objekata svih namena, površina i konstrukcionih rešenja, poboljšavajući otpornost i izdržljivost svake građevine. Kao inovativno rešenje koje stambenom ili poslovnom ambijentu pruža trajnost i čvrstoću, predlažu se već prilikom ugradnje i isplativo su rešenje i sa aspekta troškova i raspoloživog budžeta.

***

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

TikTok

Pinterest

Instagram