Ovako treba da izgleda kuća na Zlatiboru: Pogledajte vikendicu koja nas je oduševila

Vikend kuća RI na Zlatiboru Foto: Super Prostor

Vikend kuća RI na Zlatiboru pravi je primer toga kako arhitektonski projekat treba da se odnosi prema prirodnom okruženju.

Ovaj projekat kuće za povremeni boravak nastao je kao rezultat inicijalnog zahteva klijenta da se na parceli pozicionira lakomontažni drveni objekat, koji je prethodno fabrikovan i spreman za isporuku i montažu, nakon postavljanja armirano-betonske osnove, piše Super Prostor.

Uzimajući u obzir prvenstveno geografske odlike terena i prostorna ograničenja parcele, pozicioniranje kuće trebalo je biti po dužoj osi u pravcu istok-zapad, sa primarnom orijentacijom ka severnoj strani. Ovo je navelo arhitekte iz studija a2arhitektura da preispitaju celokupni prvobitni arhitektonsko-urbanistički koncept i osmisle funkcionalnije rešenje.

Tako je, u cilju bolje orijentacije kuće i formiranja natkrivenog ulaznog dela, izvršena rotacija objekta za 90°, a ispod njega „podmetnut“ armirano-betonski postament, koji je ujedno njegova osnova i ulazna zona u kuću.

Vikend kuća RI na Zlatiboru Foto: Super Prostor

*

Vikend kuća RI na Zlatiboru Foto: Super Prostor

Postavljanjem kuće u pravcu jug-sever, upravno u odnosu na prirodni pad terena, omogućeno je formiranje natkrivenog ulaza sa nivoa pristupnog puta, odnosno kolski prilaz sa donje strane i parkiranje ispod kuće. Takvo pozicioniranje građevine na parceli rezultiralo je boljom orijentacijom dnevne i spavaće zone, kao i ostvarenju boljih vizura prema prirodnom okruženju guste borove šume.

Vikend kuća RI na Zlatiboru Foto: Super Prostor

*

Vikend kuća RI na Zlatiboru Foto: Super Prostor

Južna fasada se svojom konstrukcijom oslanja na prirodnu stenu koja se nalazi na parceli, dok je ispod severnog dela objekta projektovan ulaz kao zatvoreni, čvrsti blok. U njemu su pored ulazne vertikale predviđeni i prateći sadržaji, dok je na krovnom delu bloka formirana prostrana terasa, kojoj se prilazi iz dnevne zone, odnosno prizemlja kuće. Na spratu je predviđena noćna zona sa pratećim prostorijama.

Vikend kuća RI na Zlatiboru Foto: Super Prostor

*

Vikend kuća RI na Zlatiboru Foto: Super Prostor

Posebna pažnja posvećena je materijalizaciji kuće, kao i očuvanju zatečenih prirodnih karakteristika i potencijala neposrednog okruženja. Tako su fasada i krov obloženi daskama od sušenog bora sa izraženim vertikalnim elementima, kako bi se kuća maksimalno stopila u prirodno okruženje. To je dodatno postignuto izborom završnog tona drveta, koji je određen kao najpribližniji srednjem tonu kore okolnih četinarskih stabala. Cela građevina se „zatvara“ u monolitni drveni kvadar, sa pomičnim drvenim škurama koje su projektovane na svim fasadnim otvorima kuće, kako bi se prema potrebi kuća zatvorila radi bolje izolacije i zaštite od atmosferskih uticaja.

Vikend kuća RI na Zlatiboru Foto: Super Prostor

S druge strane, u cilju isticanja prirodnih kvaliteta lokacije, odluka da se stena zadrži i učini vidljivom zahtevala je kompleksnija konstruktivna rešenja, s obzirom na različite prirodne procese koji se odvijaju tokom cele godine – smrzavanje stene, otapanje, prirodna drenaža terena.

Vikend kuća RI na Zlatiboru Foto: Super Prostor

Pozicioniranje objekta na parceli izvršeno je tako da se minimalno naruši postojeće drveće, te da se objekat svojim oblikovnim karakteristikama uklopi u prirodno okruženje, da ga dodatno unapredi i maksimalno sačuva.

***

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

TikTok

Pinterest

Instagram