Objašnjenje zašto je za dečje nagrade naplaćena carina

Ajped
Foto: Matthew Richardson / Alamy / Alamy / Profimedia

Posle ispovesti mame Bojane Janković koja je ispričala da je njen šestogodišnji sin dobio nagradu iz Rusije za koju je morala da plati carinu, oglasila se Uprava carina.

Da podsetimo – njen sin je krajem prošle godine učestvovao na međunarodnom takmičenju ‘Ruski jezik – jezik poezije’ na kom je bio jedan od 10 nagrađenih učesnika. Kad je nagrada – ajped stigla iz Rusije u Beograd, kako je Bojana Janković pisala na svom Fejsbuku i potvrdila za naš portal, morali su da plate carinu od 100 evra. Tada joj je rečeno da carina mora da se plati, a potom da napiše žalbu o kojoj će carina odlučiti – da li će iznos biti umanjen.

Posle ovog teksta, Uprava carina nam je poslala objašnjenje koje prenosimo u celosti.

„U objašnjenju koje smo dostavili jednoj od majki dobitnika još tokom prošle nedelje (ukupno ima deset dobitnika), precizno je objašnjeno da prema važećim propisima carinski službenici obračunavaju i naplaćuju sve uvozne dažbine, a to su carinske dažbine i PDV pri uvozu, sem ukoliko robu ne prati neki dokaz zbog koga bi carinici morali da primene neku od važećih povlastica.

Naime, uz tablete o kojima je reč nije stigao ni jedan dokument koji bi ukazivao na to da je reč o nagradi, te su ti predmeti treatiran kao i bilo koji drugi tehnički predmet.
Naglašavamo da se uvidom u carinsku prijavu i uvoznu poštansko-carinsku deklaraciju, nedvosmisleno može dokazati da je vrednost robe koja je prikazana za carinjenje iznosila 30.000 rubalja. Na osnovu prikazane vrednosti je i izvršeno carinjenje pomenute robe i uskladu sa tim su naplaćene dažbine.

Da je organizator takmičenja iz Moskve uz tablete koje je namenio za nagradu poslao i dokument koji svedoči o pravoj prirodi tih predmeta, ne bi bilo obračunato ništa, jer se u tom slučaju primenjuje povlastica na koju dobitnici imaju pravo. Tako da bi svi roditelji čija deca učestvuju na takmičenjima, organizatorima trebalo da skrenu pažnju kako ubuduće ne bi pravili sličan propust.

U odgovoru koji je poslat roditeljima koji su nam se obratili, jasno stoji da novonastala situacija može da se reši tako što će roditelji podneti prigovor i naknadno dostaviti dokument koji im organizator na svom memorandumu pošalje, a u kome će se navoditi da je predmet poslat u pošiljci zapravo nagrada osvojena na takmičenju. Eksplicitno smo objasnili da će svi dobitnici biti obeštećeni, ukoliko postupe u skladu sa procedurom koju propisi predviđaju.

Državi svakako nije cilj da ošteti svoje građane, niti da prihoduje PDV od predmeta koji nisu komercijalne prirode, iako su pojedini roditelji i to navodili kao moguću tezu.

Važno je da građani znaju da u Republici Srbiji postoje propisi po kojima se sprovode određeni postupci, da se ne radi o samovolji pojedinaca, niti bilo ko od carinskih službenika sme da uradi takvu stvar na svoju ruku.

Tableti o kojima je reč su stigli bez bilo kakve dokumentacije koja bi svedočila u prilog tome da se radi o nagradama, a važeći propisi jasno govore o tome da kada je u pitanju carinjenje poklona, nagrada, medalja i humanitarne pomoći, u skladu sa Uredbom o carinskim povlasticama „Službeni glasnik“ broj 38 od 31. maja 2019. utvrđuje se vrsta, količina i vrednost robe na koju se, u skladu sa odredbama Carinskog zakona, ne plaćaju uvozne dažbine, kao i rokovi, uslovi i postupak za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina.

Odlikovanja, medalje, sportski ili drugi trofeji

Član 8.

Domaći državljani, strani državljani stalno nastanjeni u Republici Srbiji, privredni subjekti, zajednice i druge organizacije, u skladu sa članom 245. tačka 7) Carinskog zakona, oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na odlikovanja, medalje, sportske trofeje i druge predmete koje dobijaju u inostranstvu na takmičenjima, izložbama i priredbama od međunarodnog značaja.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog člana, korisnik povlastice uz deklaraciju podnosi carinskom organu ispravu koju je izdao nadležni organ u zemlji ili organ ili organizacija strane zemlje kojom se dokazuje da je odlikovanje, medalju, spomenicu, sportski ili drugi trofej, odnosno predmet dobio u inostranstvu na takmičenju, izložbi ili priredbi od međunarodnog značaja.“

Majka deteta Bojana Janković nam je rekla da je Carina kontaktirala pošto je na našem portalu objavljen tekst „Dete dobilo nagradu iz Rusije, a država im naplaćuje carinu“, a da je dotle „bezuspešno pokušavala da ih dobije telefonom, ali se niko nije javljao“.

*

Bonus video:

***

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

TikTok

Pinterest

Instagram